Thông tin

Ngày 8/4/2014, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM tổ chức Hội thảo tham vấn kinh nghiệm thực hiện công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ với chủ đề “Tiếng nói người trong cuộc”.

SỐ 15 THÁNG 03 NĂM 2014

Nghiên cứu

Vấn đề mà bài báo này đề cập bao gồm hai khía cạnh. Là một nhà nghiên cứu hóa học, vật lý, nghề nghiệp của Irène Joliot-Curie được xem là nghề nghiệp của đàn ông, nhưng bà lại tự cho mình là một nhà  nữ quyền.

Bài viết này là một phần trong công trình Tổng quan các nghiên cứu về giới ở Việt Nam trong thập niên 2000-2010, do Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ thực hiện, và nằm trong khuôn khổ dự án nghiên cứu về giới ở Việt Nam với sự hỗ trợ của tổ chức Rosa Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức). Trên cơ sở phân loại và phân tích khoảng 300 đơn vị bài báo khoa học và công trình điều tra nghiên cứu về giới viết bằng tiếng Việt trong 10 năm gần đây, bài viết tập trung phân tích những nột riêng của các nghiên cứu giới ở vùng Nam Bộ thông qua các chủ đề nghiên cứu lớn như di dân, biến đổi mức sống và nỗ lực giảm nghèo, hôn nhân và gia đình vùng Nam Bộ. Trên cơ sở tổng quan tài liệu đã cho thấy một loạt lát cắt phân tích các quan hệ giới rất có giá trị và khá gần với thông lệ quốc tế trên lĩnh vực nghiên cứu giới.

Chỉ số Công lý giới thiệu một hướng tiếp cận mới để đánh giá kết quả tiến trình cải cách luật pháp và tư pháp đang diễn ra. Dựa vào kinh nghiệm các khảo sát về tiếp cận công lý đã được tiến hành trước đây, cũng như từ việc xây dựng các chỉ số đo lường hiệu quả quản trị địa phương đang được sử dụng ở Việt Nam, Chỉ số Công lý thực nghiệm trên qui mô lớn lần đầu tiên năm 2012 theo hướng xây dựng một công cụ định lượng có thể chuyển tải ý kiến và đánh giá của người dân về hiệu quả hoạt động của các thiết chế nhà nước trong đảm bảo công lý và các quyền cơ bản. Đồng thời, Chỉ số Công lý giúp các bên có liên quan đánh giá và giám sát các thay đổi thực chứng về hiệu quả của pháp luật và bảo đảm công lý ở Việt Nam

Đào tạo

Đề cương môn học Giới và Phát triển

mung hay lo

Những năm gần đây, chúng ta thường thấy những nhà giáo, nhà nghiên cứu lên tiếng trên báo chí về tình trạng học sinh ngày nay không còn yêu thích văn học Việt Nam nữa, thậm chí tiếng Việt nói chung cũng bị giới trẻ bóp méo đi bằng một thứ chính tả lai tạo, không ra tiếng Pháp, tiếng Anh cũng chẳng phải tiếng Hoa.

Ngày 19 tháng ba năm 1911, hơn một triệu người, hầu hết là phụ nữ ở bốn nước châu Âu (Đức, Áo, Thụy sĩ và Đan mạch) đã “xuống đường” tại nhiều thành phố lớn nhỏ đòi quyền được đi học, đi làm, đi bầu, được giữ chức vụ trong chính quyền, và chống đối lại những đạo luật kỳ thị phụ nữ.

Tư liệu

Phụ nữ là một trong các nhóm yếu thế mà iSEE quan tâm và hiện đang phải chịu sự phân biệt đối xử dựa trên giới ở nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Lao động và việc làm là một lĩnh vực quan trọng, chiếm một khoảng thời gian lớn trong cuộc đời một người phụ nữ, cũng như mang lại thu nhập cho phụ nữ, góp phần cải thiện địa vị của họ.

Ở bài viết này chúng tôi chỉ xin trình bày quan niệm của xã hội về nội trợ gia đình và ảnh hưởng của phương tiện nội trợ hiện đại đối với người phụ nữ trong gia đình.

Công nghiệp hoá và đô thị hoá với đặc trưng là nhịp độ thay đổi nhanh và cạnh tranh lớn luôn gây ra các loại áp lực đối với phụ nữ: trong cuộc đua tranh với nam giới, phụ nữ có xu hướng khó tìm việc làm tốt, dễ mất việc làm, chậm được đề bạt, thăng tiến.