Quyển ‘The curious feminist – Searching for Women in a New Age of Empire” ’ (tạm dịch ‘Người hiếu kỳ theo thuyết nữ quyền - Tìm kiếm hình ảnh phụ nữ trong thời đại đế quốc mới’) của Giáo sư Cynthia Enloe (ĐH Clark, Hoa Kỳ) là một tập hợp những bài xã luận rất sống động về tình hình thế giới, hiện tượng toàn cầu hóa, và các sự kiện chính trị quốc tế. Điểm khác biệt là Cynthia chọn cách nhìn những vấn đề này từ một hướng mang tính cá nhân sâu sắc qua lăng kính là cuộc sống của những người phụ nữ.

Đọc xong 143 trang sách nhỏ của Kim Thúy, người đọc cảm nhận hàng ngàn con suối nhỏ là những biến cố, những kỷ niệm, những suy tư trong cuộc đời của một con người đang hòa vào dòng sông lớn của  lịch sử của Việt Nam trong chiến tranh trước 1975 và nhất là trong hòa bình, trong thời hậu chiến sau 1975