Tue, 02/10/2015 - 10:00 - 104 Views

Sau đây là album ảnh tập trung các bài dự thi cuộc thi "Nữ và nam trong mắt tôi" 2015: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.899184136778715.1073741988.143...

Thông tin cuộc thi: http://goo.gl/8yd1og
Ảnh dự thi xin gửi về: hsp@hoasenphotography.com