Fri, 03/04/2016 - 14:03 - 102 Views

Sáng ngày 25/2/2016, tại Trường Đại học Hoa Sen; GS-TS. Đào Văn Lượng đại diện Hội đồng Giám định Sở Khoa học & Công nghệ - TP.HCM đã chủ trì buổi báo cáo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu “Thực trạng năng lực chuyên môn và quản lý của nữ trí thức trong độ tuổi từ 56 đến 60 tại Thành phố Hồ Chí Minh” do TS. Thái Thị Ngọc Dư, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giới và xã hội Đại học Hoa Sen làm chủ nhiệm. TS. Thái Thị Ngọc Dư là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức TP.HCM, Chi Hội trưởng Chi Hội Nữ trí thức Đại học Hoa Sen.

Đề tài “Thực trạng năng lực chuyên môn và quản lý của nữ trí thức trong độ tuổi từ 56 đến 60 tại Thành phố Hồ Chí Minh” được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ trí thức TP.HCM (tiền thân của Hội Nữ trí thức TP.HCM) đề xuất Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đăng ký với Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM từ năm 2013, đến tháng 8/2014 đề tài được duyệt và bắt tay thực hiện. Giai đoạn 1 của đề tài đã hoàn tất và được Hội đồng giám định Sở Khoa học & Công nghệ - TP.HCM đánh giá kết quả nghiên cứu tốt vào ngày 9/9/2015.

Tại buổi báo cáo nghiệm thu cấp cơ sở, phần trình bày của TS. Thái Thị Ngọc Dư đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của Hội đồng Giám định trong buổi báo cáo kết quả giai đoạn 1 (9/9/2015) nên được thành viên trong Hội đồng đánh giá cao sự làm việc nghiêm túc của nhóm nghiên cứu trong việc làm sáng tỏ cơ sở lý luận, phân tích sâu các khái niệm, đặc biệt là khái niệm bình đẳng giới; khái quát hóa được các kết quả nghiên cứu về mặt lý luận; triển khai tổ chức phỏng vấn nam giới để có thêm cơ sở so sánh; tổ chức lấy ý kiến đánh giá của người sử dụng nữ trí thức để nâng cao tính khách quan của đề tài,...

Trong những ngày tới, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục hoàn tất một số bảng biểu, tám báo cáo chuyên đề và cơ cấu lại trình tự một số nội dung (từ khách quan đến chủ quan) để hoàn thành đề tài đạt kết quả ở mức tốt nhất.

Khánh Tâm