Mon, 07/22/2013 - 10:28 - 89 Views
  • Thời gian: 8:00 Chủ Nhật, 28/7/2013
  • Địa điểm: Hội trường 3, Đại học Mở (cơ sở Đào Duy Anh cũ) - 119 Phổ Quang, P.9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
  • Diễn giả: ThS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu - Giảng viên Khoa Khoa Tâm lý - Giáo dục, Đại học Sư Phạm, TP.HCM