Tue, 05/31/2016 - 14:12 - 57 Views

Trong xu thế hội nhập quốc tế, một số chương trình đào tạo của Trường Đại học Hoa Sen vừa được công nhận kiểm định bởi ACBSP/ Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh (Hoa Kỳ). Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đang tiếp tục soạn thảo bộ Quy tắc ứng xử phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Ở cấp độ quốc gia, Luật lao động sửa đổi 2012 của Việt Nam cũng đã đưa vào một số điều luật phù hợp với các quy tắc của ILO/ Tổ chức Lao động Quốc tế.

Nhận thấy vấn đề “Công tác phòng và chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc” khá mới mẻ với chúng ta nhưng đó lại là một vấn đề quan trọng được quan tâm bởi nhiều cơ quan tổ chức quốc tế và trong nước như: ACBSP, ILO, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam),…; Ban Giám hiệu Trường Đại học Hoa Sen, Phòng Nhân sự và Công đoàn trường cùng phối hợp tổ chức buổi thảo luận: “Công tác phòng và chống quấy rối tình dục tại trường đại học” vào ngày thứ sáu 22/04/2016 vừa qua tại Trường Đại học Hoa Sen, cơ sở Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.HCM. Đông đảo giảng viên và nhân viên nhà trường gồm các Trưởng khoa/phòng/ban/trung tâm, Trưởng bộ môn, Chủ nhiệm chương trình, Ban chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn, Đoàn Thanh niên, nhân viên Phòng Hỗ trợ sinh viên, nhân viên Phòng Nhân sự cùng nhiều giảng viên và nhân viên đã đến tham dự.

Sau phần đề dẫn do TS. Thái Thị Ngọc Dư và ThS. Lê Thị Hạnh (Trung tâm nghiên cứu Giới và Xã hội) trình bày về các khái niệm mới như: “quấy rối tình dục”, “quấy rối tình dục tại trường đại học”, “quấy rối tình dục tại nơi làm việc”… , tất cả tham dự viên đã cùng thảo luận sôi nổi và mọi người đã hiểu rõ hơn nội dung vấn đề này. Mọi người đồng ý các bộ phận chức năng của nhà trường sẽ cùng phối hợp soạn thảo tài liệu hướng dẫn chi tiết để từng bước trang bị những điều kiện cần thiết cho một môi trường học tập và giảng dạy đạt chuẩn quốc tế; đồng thời chuẩn bị tư thế cho sinh viên sẵn sàng hội nhập với môi trường lao động quốc tế sau khi tốt nghiệp.

Lê Thị Hạnh