Thu, 09/22/2016 - 09:07 - 108 Views

Lê Thị Hạnh*

Nghiên cứu được tiến hành để tìm hiểu rõ hơn về cách nam và nữ quản lý và quyền kiểm soát chi tiêu trong gia đình ở các quận nội thành và quận/ huyện vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu xem xét đã có thay đổi gì do các chính sách về bình đẳng giới được nhà nước áp dụng kể từ giữa những năm 1990. Chúng tôi cũng phân tích xem việc quản lý và quyền kiểm soát chi tiêu trong gia đình có góp phần vào bình đẳng giới ở mức độ cao hay không, thông qua những gì nhận thấy từ việc hội nhập tài chính (tài chính toàn diện) tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp định tính thông qua việc tiếp cận 29 hộ gia đình tại các quận nội thành và các quận/ huyện vùng ven là Bình Tân, Hóc Môn và Thủ Đức- thành phố Hồ Chí Minh. Các phát hiện của đề tài cho thấy tại một số gia đình khi vai trò giới giữa chồng và vợ hiện nay đã có thay đổi, thì tính chủ thể của người vợ trong cách sử dụng thu nhập và sử dụng các hình thức tài chính cũng có thay đổi theo một chiều hướng tích cực. Sự thay đổi sẽ giúp đẩy mạnh tiến trình hội nhập tài chính quốc tế.* ThS., Trung tâm nghiên cứu Giới và Xã hội, trường Đại học Hoa Sen – TP.HCM