Mon, 12/05/2011 - 14:09 - 1054 Views

Học sinh trường làng

 
Học sinh Trường trên tỉnh


 

Ông đồ gõ đầu trẻ

Môn lịch sử- Thời đó đã đưa lịch sử Ai Cập vào giảng dạy rồi

Giờ học Địa Lý
 

Môn lịch sử- Đi thực tế

Môn sinh học - Đi thực tế - bây giờ thì đào đâu ra voi để xem thực tế ????
 

Giờ hoá học - Thời đó đã sử dụng dụng cụ trực quan đưa vào bài giảng thế kia, chứ bây giờ mang tiếng có phòng thí nghiệm mà chỉ để ngâm dấm, khoá cửa đi qua nhiều khi tưởng căn phòng có ma

Giờ địa lý - Bản đồ minh hoạ vẽ to thật to, còn vẽ trên bảng nữa chứ. Còn bản đồ giáo viên minh hoạ giảng dạy bây giờ căng mắt mà nhìn. Thảo nào các cụ mình ngày xưa giỏi hơn bây giờ nhiều


 

Giờ thể dục nữ

Giờ thể dục nam

 


Mộng 1 ngày làm Quan


Học ở trường

 
 
và học ở nhà
 
 
Trống Kèn đã điểm
 
 
Tung tăng đến trường
 
 
Lạy trời đất
 
 
Lạy quan trên
 
 
Khảo quan ngồi thật oai phong
 
 
mon men đút cho ngài vài quan , để Khảo nương nương cho mà làm bài
 
 
Sĩ Tử chúng tôi , mặt mày hốc hác , mong Khảo thương
 
 
Thằng nào dám gây với Quan Lớn , Ông bỏ bài dzô nhà xí cho mày chít
 
 
ngày kết quả , đông vui như hội
 
 
Bảng vàng đã kéo đến nơi
 
 
Bảng vàng dán đó , kẻ khóc người cười
 
 
trượt con bà nó rùi