Thu, 03/16/2017 - 14:26 - 117 Views

Vào sáng ngày 22/02/2017, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Trẻ em năm 2016 và Chuyên đề Bảo vệ quyền trẻ em trong hôn nhân và gia đình. Thạc sĩ – Luật sư Trương Thị Hòa, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ Luật sư Đoàn Thành phố là báo cáo viên của hội nghị. Tham dự viên của hội nghị gồm các cán bộ đến từ Ban Thường vụ, Ban Chính sách – Luật Pháp HLHPNVN, HLHPN TP.HCM các cấp thành phố, huyện, xã.

Mở đầu buổi tập huấn, Thạc sĩ – Luật sư Trương Thị Hòa có nhấn mạnh đến việc nuôi dưỡng và phát triển cho trẻ em, đó là một việc rất quan trọng vì “trẻ em là nguồn hạnh phúc của gia đình và là tương lai của đất nước”. Truyền thống gia đình Việt Nam là luôn mong muốn con cháu phát triển, cho nên vấn đề về trẻ em luôn được đề cập trong các văn bản pháp luật từ xưa đến nay. Tinh thần này còn được thể hiện xuyên suốt qua 07 chương, 106 điều quy định tại Luật trẻ em, được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016 và chính thức có hiệu lực vào ngày 01/06/2017. Đây là cột mốc quan trọng đối với Pháp luật Việt Nam.

Bà Trương Thị Hòa nêu rõ những quy định trong việc nghiêm cấm các hành vi vi phạm quyền trẻ em, và trách nhiệm quan trọng của cơ quan nhà nước, các cơ quan hoạt động bảo vệ quyền lợi của bà mẹ và trẻ em. Theo đó, Điều 37 khoản 1 trong Hiến pháp Việt Nam cũng nói rõ trẻ em phải được nhà nước, gia đình, xã hội bảo vệ chăm sóc.

Giáo dục trẻ em cũng là điều quan trọng được thể hiện ở Điều 61 trong Hiến pháp, phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài vì trẻ em hôm nay, đất nước ngày mai. Các chính sách của Nhà nước phải đảm bảo ưu tiên đầu tư và chăm lo giáo dục mầm non, bảo đảm giáo dục tiểu học, phát triển giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Luật trẻ em cũng ghi rõ các nhóm quyền bổ sung như: quyền tự do tín ngưỡng, quyền bí mật đời sống riêng tư, quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi, quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục. Bên cạnh đó, những bổn phận của trẻ em cũng được quy định rõ trong Luật như: bổn phận với chính bản thân các em, với gia đình, nhà trường, cộng đồng, xã hội và đất nước.

Luật trẻ em 2016 ban hành các quy định về phạm vi, cách thức để trẻ em được tham gia vào các hoạt động trong xã hội, nhà trường và gia đình. Cơ quan đại diện cho trẻ em được Luật quy định phải tham gia đại diện cho tiếng nói của trẻ em và giám sát theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.

Ngoài ra Luật trẻ em năm 2016 cũng đã quy định thêm về những đối tượng trẻ em thuộc hoàn cảnh đặc biệt như: trẻ em bị mua bán, trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc người chăm sóc,…

Kết thúc hội nghị, Luật sư Trương Thị Hòa nêu rõ: việc nâng cao kiến thức về Luật trẻ em đối với mọi người và đối với các cán bộ nữ là quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tương lai của đất nước.

Nguyễn Hoàng Ánh Linh tường thuật