Thu, 03/16/2017 - 14:38 - 85 Views

Mô hình nông thôn, thành thị đã hình thành từ lâu đời và có mối quan hệ tác động lẫn nhau tại mỗi quốc gia. Sự chuyển dịch dòng người giữa hai không gian sống này đã tạo nên những hệ lụy khác nhau trong văn hóa, xã hội và kinh tế. Việc nghiên cứu về mối quan hệ giữa nông thôn và thành thị trở nên cấp thiết trong quá trình hội nhập và hiện đại hóa. Biểu thị rõ rệt cho mối quan hệ trên là vùng Đông Nam Bộ vì đây là vùng có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất ở nước ta. Do tính cấp thiết của chủ đề này nên đã có buổi hội thảo khoa học cấp quốc gia “Quan hệ nông thôn – thành thị trong phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ” vào ngày 09/01/2017 tại Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Hội thảo đặc biệt có sự góp mặt của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn.

Những bài tham luận tại hội thảo tập trung vào những chủ đề chính sau đây:

Chủ đề 1: Những vấn đề chung về quan hệ nông thôn – thành thị của vùng Đông Nam Bộ

Chủ đề 2: Quan hệ nông thôn – thành thị của vùng Đông Nam Bộ nhìn từ lịch sử

Chủ đề 3: Quan hệ nông thôn – thành thị của vùng Đông Nam Bộ trong lĩnh vực kinh tế, xã hội

Chủ đề 4: Quan hệ nông thôn – thành thị của vùng Đông Nam Bộ trong lĩnh vực văn hóa

PGS. TS Lê Thanh Sang (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo về quan hệ nông thôn – thành thị ở Đông Nam Bộ nhìn từ lịch sử, kinh tế, xã hội và văn hóa. Ông cũng đề cập đến ảnh hưởng của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà lập chính sách trong việc tìm ra phương hướng, giải pháp thúc đẩy mối quan hệ nông thôn – thành thị trong phát triển bền vững. 

 

Các bài tham luận “Vài ý kiến về quan điểm phát triển” của PGS. TS Vũ Trọng Khải (Chuyên gia độc lập về Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn); “Đô thị hóa nông thôn và nông nghiệp đô thị với vấn đề môi trường – Mô hình nào cho Việt Nam” của TS. Phan Tân (Viện thông tin khoa học xã hội) đã nêu ý kiến về những tác động tiêu cực như quá tải dân số, y tế, giáo dục, tệ nạn xã hội; chuẩn chương trình nông thôn mới gồm 19 tiêu chí còn gặp nhiều bất cập vì tính chất đa dạng, khác nhau ở mỗi vùng trên toàn cả nước. Bên cạnh đó, các tham luận còn nêu những thay đổi nhận thức đặt ra trong nông nghiệp đô thị, theo đó là các ý tưởng đối phó với xử lý ô nhiễm môi trường.

Bài tham luận “Tiếp xúc văn hóa nông thôn – đô thị, các vấn đề đối lập về sự tiếp biến – điều chỉnh văn hóa” của Huỳnh Ngọc Thu (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) trình bày sự đối lập giữa hai luồng văn hóa nông thôn – đô thị; sự tiếp biến văn hóa và vai trò tự điều chỉnh văn hóa trong đô thị. Việc xuất hiện văn hóa nông thôn trong đô thị đã tạo nên tính đa dạng trong văn hóa đô thị như xây dựng mối quan hệ xóm giềng, tương thân, tương ái trong cuộc sống năng động ở đô thị. Mặt khác vẫn còn sự hiện diện của văn hóa nông thôn đang tạo ra sự đối lập với văn hóa đô thị, phải kể đến các lĩnh vực như không gian kiến trúc, quan hệ giữa người và người, lối sống. Vấn đề này đặt ra câu hỏi làm sao để tiếp nhận và điều chỉnh những đối lập này ngay tại cộng đồng. Việc giải quyết vấn đề này cũng cần sự hỗ trợ của chính sách phát triển do chính quyền thành phố ban hành.

Ngoài ra còn nhiều bài tham luận khác xoay quanh các chủ đề trên về mối quan hệ nông thôn – thành thị đang diễn biến tại vùng Đông Nam Bộ.

Nối tiếp báo cáo tham luận là phần trao đổi, giao lưu sôi nổi giữa các báo cáo viên và người tham dự. PGS. TS Lê Thanh Sang (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) phát biểu kết thúc hội thảo, ông tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra những nhận thức đúng, những ý kiến để khắc họa rõ nét hơn thực tiễn của Đông Nam Bộ, đồng thời cần tìm cách đưa những phương hướng giải quyết trên đi vào thực tế để thúc đẩy mối quan hệ nông thôn – thành thị trong phát triển bền vững.

Nguyễn Hoàng Ánh Linh tường thuật