Mon, 05/20/2013 - 09:01 - 192 Views

Bộ môn Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội khoa học Tâm lý – Giáo dục Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học năm 2013 – ‘Nghiện Internet – Những thách thức mới của xã hội hiện đại”.

1. Mục tiêu của hội thảo.

Chia sẻ và thảo luận những kết quả mới nhất của các nhà nghiên cứu về chủ đề Internet và nghiện Internet; Mở ra các hướng nghiên cứu mới cho các nhà nghiên cứu tại Việt Nam về chủ đề nghiện Internet và các chủ đề khác liên quan đến Internet.

2. Các chủ đề chính của hội thảo.

Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính sau:

2.1. Những thách thức mới từ Internet như văn hóa trên Internet, giao tiếp trực tuyến, truyền thông trực tuyến, các khó khăn tâm lý khi sử dụng Internet.

2.2. Nghiện Internet (bao gồm tình dục trực tuyến, trò chơi trực tuyến, mua bán, cờ bạc trực tuyến, cưỡng chế lướt web và các mạng xã hội): Hậu quả, các yếu tố thúc đẩy, vấn đề điều trị bằng các liệu pháp tâm lý, các giải pháp phòng ngừa và hỗ trợ để sử dụng Internet hiệu quả.

3. Một số thông tin về hội thảo.

3.1. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo.

- Thời gian (dự kiến): Ngày 15 tháng 11 năm 2013
- Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Số 10 – 12, Đinh Tiên Hoàng, Q1, TP. Hồ Chí Minh.

3.2. Thể lệ gửi bài tham dự.

- Bài viết được đánh máy bằng vi tính, dài không quá 10 trang và theo định dạng sau: font Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 13, paper size: width 21 cm, height 29,7cm (A4); margin: top 2cm, bottom 2cm, left 3cm, right 2cm.
- Tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh không quá 10 dòng. Tài liệu tham khảo và nguồn trích dẫn trình bày theo quy định của công trình khoa học.
- Cuối bài viết đề nghị ghi rõ họ tên tác giả (hoặc các tác giả), học hàm,
học vị, nơi công tác, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử (email).
- Bài viết tham gia hội thảo xin gửi về Ban tổ chức trước ngày
20/10/2013 theo địa chỉ email: hanoicomp@gmail.com

3.3. Phản biện và đăng kỷ yếu Hội thảo.

Bài viết sẽ được hội đồng khoa học của hội thảo phản biện và nếu bài viết
được Ban Biên tập thông qua sẽ được đăng trong kỷ yếu của Hội thảo (Kỷ yếu
hội thảo sẽ được Ban tổ chức xin giấy phép xuất bản). Bài viết không được đăng
sẽ không hoàn trả bản thảo.

Ban tổ chức kính mời quý đại biểu, các nhà nghiên cứu, người làm thực
hành, và quý vị quan tâm gửi bài tham dự Hội thảo.

3.4. Mọi chi tiết về hội thảo xin vui lòng liên hệ trực tiếp

Ths Lê Minh Công, Bộ môn Tâm lý học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân
văn, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0918.642296
Email: hanoicomp@gmail.com

Xem thông báo chi tiết TẠI ĐÂY