Thu, 03/17/2016 - 14:13 - 242 Views

Sáng ngày 16/3/2016, Hội Nữ Trí thức Việt Nam, phối hợp với Hội Nữ trí thức Thành phố Hồ chí Minh (TPHCM) đã tổ chức hội thảo về “Thực trạng vai trò và vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong phát triển bền vững” tại trụ sở của Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM. 40 đại biểu là những nhà khoa học đã tham dự hội thảo. Đây là một đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, do Hội Nữ trí thức Việt Nam chủ trì và PGS.TS. Đỗ Thị Thạch làm chủ nhiệm.

Hội thảo đã nhận được 13 tham luận của các nhà khoa học đang làm việc tại TPHCM và Hà Nội. Chi hội Nữ trí thức Đại học Hoa Sen có hai tham luận: (1) “Nữ trí thức và phát triển bền vững” của thạc sĩ Lê thị Hạnh, và (2) “Kiến nghị về chính sách tuổi hưu của nữ trí thức” của tiến sĩ Thái Thị Ngọc Dư.

Hiện nay theo thống kê trên toàn quốc của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2013, tỷ lệ nữ có trình độ đại học chiếm 36,24%, thạc sĩ: 33,95%, tiến sĩ: 25,69%, giáo sư: 5,26%, phó giáo sư: 22,57%. Trong báo cáo đề dẫn, PGS.TS. Đỗ Thị Thạch cho biết Hội Nữ trí thức đặt ra mục tiêu tổng quát của đề tài là “Làm rõ thực trạng vai trò, vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong phát triển bền vững , từ đó đề xuất chính sách, kiến nghị giải pháp phát huy năng lực của nữ trí thức đóng góp cho phát triển bền vững”.

Các báo cáo đã nêu lên dẫn chứng cụ thể về những đóng góp quan trọng của nữ trí thức trong quá trình phát triển của đất nước trên những lĩnh vực khoa học công nghệ, sức khỏe, giáo dục, sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, tham vấn chính sách. Tuy vậy, nữ trí thức còn gặp những hạn chế như tỷ lệ chưa cân xứng với nam giới, sự phân bố còn tập trung vào hai thành phố lớn là TPHCM và Hà Nội, trình độ ngoại ngữ, tin học, năng lực lãnh đạo, hội nhập quốc tế của một bộ phận nữ trí thức chưa đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Nữ trí thức vẫn còn phải chịu áp lực của vai trò “kép” là gánh nặng gia đình và sự nghiệp. Các báo cáo cũng đã nêu lên những khía cạnh bất bình đẳng giới, cụ thể là bất bình đẳng về tuổi hưu với những hệ lụy nghiêm trọng về sự thăng tiến và phát triển của nữ  trí thức, hạn chế sự tham gia của họ vào quá trình phát triển của đất nước. TS. Trần Thị Rồi – Đại học Luật TPHCM, đã phân tích vấn đề bình đẳng giới từ góc độ luật pháp, cho rằng luật pháp Việt Nam còn những mâu thuẫn giữa các văn bản. TS. Rồi nhận định rằng trong xu thế hội nhập, luật pháp của Việt Nam nên hòa nhập vào trào lưu tiến bộ chung của thế giới, không nên duy trì ý tưởng “đặc thù của Việt Nam”. Cụ thể là về tuổi hưu, các bộ luật của Việt Nam cần sớm điều chỉnh tuổi hưu của nam và nữ ngang bằng nhau.

Vấn đề bình đẳng về tuổi hưu giữa nữ và nam đã là chủ đề thảo luận sôi nổi. Các đại biểu đều đồng tình với đề nghị nâng tuổi hưu của nữ trí thức lên 60 tuổi ngang bằng với nam giới, đồng thời có chú ý đến những điều kiện đặc thù của một số ngành nghề nặng nhọc hoặc độc hại để ấn định tuổi hưu phù hợp, nhưng luôn luôn dựa vào nguyên tắc cơ bản là bảo đảm bình đẳng giới. GS. TS. Bùi Thế Cường – Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam bộ đồng tình với phương án về lộ trình nâng tuổi hưu cho lao động nữ lên 60 tuổi do Ngân hàng thế giới nghiên cứu và đề xuất, vì lộ trình này sẽ kéo dài trong 15 năm, sẽ không gây xáo trộn về các mặt ngân sách và xã hội.

Trong phần tổng kết hội thảo, PGS.TS. Đỗ Thị Thạch cho biết các kết quả nghiên cứu của đề tài đã nhận diện các rào cản đối với sự phát triển của nữ trí thức, trong đó rào cản lớn nhất là định kiến giới cả ở nam và nữ giới. Chính sách, pháp luật vẫn còn mâu thuẫn và hàm chứa những yếu tố bất bình đẳng giới; việc triển khai và giám sát thực hiện chính sách chưa đồng bộ. Rào cản còn đến từ nhận thức của từng cá nhân, nam cũng như nữ.

Hội thảo đã đề ra các kiến nghị sau :

  • Tăng cường truyền thông về bình đẳng giới;
  • Tiếp tục thay đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng bình đẳng giới;
  • Xây dựng lộ trình hợp lý cho việc nâng tuổi hưu của lao động nữ lên 60 tuổi;
  • Nâng cao nhận thức cho nữ và nam giới. Không nên đặt vấn đề nữ phải chọn gia đình hoặc sự nghiệp, mà là tạo điều kiện để nữ và nam giới đều thực hiện được cả hai trọng trách là chăm lo gia đình và hoàn thành sự nghiệp.

Đại biểu tham dự hội thảo đồng ý rằng bình đẳng giới đem lại lợi ích và hạnh phúc cho cả nữ và nam giới.

Tường thuật: Thái Thị Ngọc Dư