Thu, 06/02/2016 - 17:33 - 64 Views

Buổi trao đổi học thuật "Nghệ thuật, phương tiện truyền thông và lý thuyết nữ quyền giao thoa" do TS. Ngô Ngọc Hương (Hương Ngô)  trình bày bằng tiếng Anh đã được Trung tâm Nghiên cứu Giới và Xã hội, trường Đại học Hoa Sen tổ chức vào ngày thứ ba 10/05/2016 tại trường Đại học Hoa Sen.

Diễn giả đã giới thiệu các dự án từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật và phương tiện truyền thông để chứng minh những phương pháp tiếp cận của lý thuyết nữ quyền tương tác với các hệ thống phân biệt đối xử khác, nhằm tìm hiểu những tác động xã hội kết hợp của bản sắc/căn tính, bao gồm giới tính, chủng tộc, giai cấp, và khuynh hướng tình dục, về mặt nội dung và/hoặc hình thức.

Đôi nét về diễn giả

TS. Ngô Ngọc Hương (Hương Ngô) là một nghệ sĩ liên ngành và đồng thời là một nhà giáo dục. Quá trình làm việc của cô thường dựa trên nghiên cứu và hợp tác. Cô tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Chicago, ngành Nghệ thuật & Công nghệ, cô cũng là nghiên cứu sinh thuộc Chương trình nghiên cứu độc lập Whitney. Trong thời gian gần đây, cô vừa được trao một giải thưởng uy tín của chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ để tiếp tục nghiên cứu về lịch sử lý thuyết nữ quyền ở Việt Nam và các giao thoa với nghệ thuật và tính hậu thuộc địa. Cô đã giảng dạy tại Parsons The New School for Design, Viện Pratt, và MoMA, cô sẽ giảng dạy tại Đại học Northwestern vào học kỳ mùa thu 2016.

Lê Thị Hạnh