Mon, 12/14/2015 - 10:28 - 38 Views

Báo cáo tóm tắt

Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp “Femmes d’affaires et femmes cadres – Une montée en puissance “, ấn phẩm của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), được ILO cho phép dịch qua tiếng Việt. Người dịch: Thái Thị Ngọc Dư