Thu, 03/16/2017 - 14:53 - 142 Views

Kính chào quý đồng nghiệp và quý thân hữu,

     

Trung tâm nghiên cứu Giới và Xã hội (GAS) tại Đại học Hoa Sen được thành lập vào tháng 5/2010. Là một đơn vị nghiên cứu nhỏ, với nguồn lực có hạn, Trung tâm tự xác định nhiệm vụ chính là phổ biến kiến thức về giới cho cộng đồng Hoa Sen và xã hội thông qua  việc tổ chức các cuộc thảo luận, xây dựng bản tin Giới và Xã hội và thu thập tư  liệu về giới.

      Cũng trong tinh thần phổ biến thông tin về giới, tiếp theo sự thành công của ba hội thảo liên tiếp vào các năm 2014, 2015, và 2016, Trung tâm sẽ tổ chức hội thảo “Báo cáo các kết quả nghiên cứu về Giới và Xã hội - 2017” của Trung tâm GAS và của các thân hữu, hướng đến việc chia sẻ những kết quả nghiên cứu đồng thời tiếp nhận suy nghĩ, nhận định,và  góp ý rất quý báu của quý đồng nghiệp và thân hữu để giúp cho nhóm nghiên cứu của Trung tâm cải tiến hoạt động nghiên cứu trong tương lai.

      Những nghiên cứu về giới là khá hiếm hoi so với các ngành khác, do đó Trung tâm chủ trương không hạn chế chủ đề, mọi kết quả nghiên cứu về giới đều được trung tâm hoan nghênh đón nhận.

Dự kiến hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày thứ năm 17/ 8/ 2017 tại trường Đại học Hoa Sen.

Ban tổ chức mong được nhận tham luận của các thân hữu về mọi lãnh vực liên quan đến giới và xã hội, văn học nữ quyền…giới thiệu những kết quả nghiên cứu gần đây để nội dung hội thảo được phong phú hơn.

Xin đề nghị các mốc thời gian như sau:

1/  Đăng ký đề tài và gửi tóm tắt tham luận:              Hạn cuối: 10/7/2017

2/  Gửi toàn văn tham luận:                                        Hạn cuối: 05/8/2017

Toàn văn tham luận không vượt quá 12.000 từ.

 Bài viết dùng font Times New Roman, cỡ 12, cách dòng 1,5.

Liên lạc:

1/    Lê Thị Hạnh: 08-73 09 19 91– ext. 11282 hoặc DĐ: 01229 6565 74

       Email: hanh.lethi@hoasen.edu.vn

2/   Nguyễn Hoàng Ánh Linh: 08-73 09 19 91– ext. 11282 hoặc DĐ: 0932 1970 76      

      Email: linh.nguyenhoanganh@hoasen.edu.vn

Ban tổ chức hội thảo chân thành cám ơn sự quan tâm của quý đồng nghiệp và thân hữu.

 

 

                                                                  Trân trọng,

 

                                                                  ThS. Lê Thị Hạnh

                                                                  Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới và Xã hội