Fri, 05/17/2013 - 14:00 - 445 Views

Thời gian: Sáng thứ Năm, ngày 23/05/2013 (từ 9h00 đến 11h00)

Địa điểm: Lầu 1, phòng C104, trường Đại học Hoa Sen – Số 93 Cao Thắng, Quận 3, TP.HCM

Diễn giả: TS. Trần Phi Phượng

Hình thức: Thuyết trình và thảo luận giữa diễn giả và người tham dự

Thành phần tham dự: Các nhà nghiên cứu, chuyên viên về giới-xã hội học-công tác xã hội, giảng viên, sinh viên, và những người quan tâm về giới và gia đình

Phí tham dự: Miễn phí

Đơn vị tổ chức: TT Nghiên cứu Giới và Xã hội  (GAS) – ĐH Hoa Sen

  • Sơ lược về diễn giả

TS. Trần Phi Phượng là giảng viên chính của trường Đại học Sư Phạm (ĐHSP) Khoa Sử từ năm 1979 và hiện Bà đang giảng dạy tại bộ môn Quốc tế học ĐHSPTPHCM và Khoa Công tác Xã hội trường ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM. Năm 1996, bà Phi Phương tốt nghiệp Sau Đại học ngành Châu Á học Đại học Quốc Gia Úc; Thạc Sĩ  Đông Nam Á học tại Đại học Quốc Gia Singapore. Năm 2000, Bà thực hiện đề tài nghiên cứu “Đi tìm bản sắc phụ nữ Việt nam thời hiện đại: vấn đề cân bằng hai vai trò”. Năm  2008 tốt nghiệp tiến sĩ Khoa học Xã Hội tại Đại học South Australia và làm luận án về : “Cân bằng vai trò gia đình và xã hội trong giới phụ nữ trí thức VN”

  • Nội dung:

Trong bối cảnh không ngừng phát triển và thay đổi của nền kinh tế Việt nam; gia đình cũng thay đổi về cấu trúc và chức năng do chịu tác động của những yếu tố thay đổi trong đời sống kinh tế-xã hội, chẳng hạn như sự giảm sút tỉ lệ sinh sản, gia tăng tỉ lệ ly hôn, sự năng động của thị trường lao động nhất là sự gia tăng tỉ lệ nữ trong thị trường lao động, đô thị hóa và vấn đề di dân…

Bài báo cáo giới thiệu một trong những phát hiện mới trong luận án Tiến Sĩ chủ đề “Cân bằng hai vai trò Gia đình và Xã hội trong giới phụ nữ trí thức Vietnam” (Balancing work and family roles: perspectives from Vietnamese female professionals) được bảo vệ năm 2008 tại DH South Australia (Úc). Tư liệu được thu thập từ những đợt đi điều tra thực tế ở TPHCM từ những năm 2004, 2005 và 2006. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện là phỏng vấn sâu (In-depth interviews) và đối tượng phỏng vấn gồm 25 phụ nữ trí thức thuộc gia đình cả hai vợ chồng đều có nghề nghiệp chuyên môn (dual career families) Đây là một luận án có tính chất thử nghiệm lý thuyết (theory testing): các lý thuyết về gia đình học phương Tây được đem áp dụng để nghiên cứu xã hội Việt nam bao gồm Thuyết Trao đổi Xã hội (Social exchange), Cấu trúc Chức năng (Structural functionalism), Thuyết Vai trò (Role theory), và quan điểm Giới (gender perspective).

Để công tác chuẩn bị của GAS được tốt, Quý vị vui lòng đăng ký tham dự trực tiếp với chi Doãn Thi Ngọc tại địa chỉ email:ngoc.doanthi@hoasen.edu.vn, điện thoại: (84-8)-3830 1877 ext: 186 trước ngày 23/5/2013.