Wed, 07/27/2016 - 14:05 - 111 Views

Trần Hạnh Minh Phương*

TÓM TẮT

Nghiên cứu về quyền ra quyết định các vấn đề của gia đình không phải là chủ đề mới trong xã hội học. Các nhà xã hội học thường có khuynh hướng xem “việc ra quyết định các vấn đề của gia đình” (cùng với phân công lao động) là một chỉ báo để đo lường mức độ bình đẳng giữa chồng và vợ trong gia đình. Nhưng theo chúng tôi, từ cách tiếp cận nhân học, để chỉ báo này phản ánh đúng bản chất của vấn đề bất bình đẳng cần quan tâm đến tính chất của từng sự việc trong gia đình, trình độ học vấn, thu nhập và bối cảnh của từng gia đình. Kết quả nghiên cứu ở bốn xã: xã Khánh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), xã Kiến An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Cần Thơ) và xã Tân Hưng Đông (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho thấy: ai làm chính công việc nào sẽ là người quyết định cuối cùng công việc ấy. Người chồng trực tiếp sản xuất, là người quyết đoán, và thường có óc đầu tư hơn người vợ nên là người quyết định việc mua bán đất đai, vay vốn làm ăn. Trong khi người vợ là người đảm trách những việc mua bán nhỏ, chăm sóc người bệnh, làm việc nội trợ, chăm sóc con cái nên sẽ là người quyết định chính những việc này. Đối với việc đầu tư làm ăn, chọn trường, chọn nghề, và hôn nhân của con cái thường do hai vợ chồng quyết định. Người phụ nữ có trình độ học vấn càng cao thì càng tham gia bàn luận với chồng trong việc đưa ra các quyết định của gia đình. Tuy nhiên, dù chồng hay vợ là người quyết định chính, trong hầu hết các việc của gia đình trước khi đi đến quyết định cuối cùng giữa hai vợ chồng thường bàn bạc với nhau. Giữa hai vợ chồng không có mâu thuẫn lớn trong việc đưa ra các quyết định.Bài viết trong khuôn khổ đề tài Nafosted tài trợ, mã số IV.3-2012.23: “Bất bình đẳng giới về giáo dục, việc làm, thu nhập và nghèo đói ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay: Tiếp cận Nhân học và  Xã hội học” do PGS.TS. Nguyễn Văn Tiệp, trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn làm chủ nhiệm.

* Tiến sĩ, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.