Đây là bài viết tham dự vòng chung kết Eureka XVI ngày 16/11/2014 tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Bài viết cho thấy bức tranh toàn cảnh về quan niệm của giới trẻ về công việc nội trợ và người làm nội trợ. Nổi bật trong đó là quan niệm của giới trẻ về hiện tượng người đàn ông làm nội trợ đã có sự thay đổi so với truyền thống.

Qua bài viết tác giả muốn trình bày những thay đổi vai trò phụ nữ trong quá trình đô thị hóa của khu vực ven đô và những mâu thuẩn gia đình do những thay đổi mang lại. Vai trò phụ nữ thể hiện cụ thể ở vai trò quyết định, vai trò nội trợ, chăm sóc con cái và gia đình cùng với xu hướng độc lập của người phụ nữ trong xã hội chuyển đổi từ nông thôn lên đô thị.

Tham luận này tập trung phân tích sự kế thừa này tại trường Nữ Trung học Đồng Khánh Huế. Ngoài ưu điểm nổi bật của chương trình Hoàng Xuân Hãn về tính khoa học và dân tộc, nữ sinh Đồng Khánh đã kế thừa tinh thần bình đẳng với nam giới trong học tập.

Thời gian Phan Bội Châu bị an trí tại Huế và được gọi là Ông già Bến Ngự kéo dài gần 15 năm (1926-1940). Nhiều người cho rằng đó là thời kỳ mà tư tưởng và phương thức chống Pháp của ông ôn hòa hơn. Phương thức ôn hòa có thể đúng, tư tưởng thì không. Nghiên cứu tư tưởng Phan Bội Châu về nữ giới và nữ quyền có thể cho chúng ta minh chứng về xác quyết trên.

Xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu ngắn nhưng rất quí này để chúng ta cùng nhau suy ngẫm về ý chí của người phụ nữ xưa và nay.  

Báo cáo nghiên cứu này có nhiệm vụ cung cấp tư liệu từ quan điểm giới nhằm mang lại tầm nhìn cũng như sự lãnh đạo (từ khía cạnh giới) cho các trường. Những phân tích này sẽ đem lại ý tưởng cho lãnh đạo các trường để phát triển các chương trình GDĐH định hướng nghề nghiệp - ứng dụng với kết quả tốt nhất, bởi vì những quan điểm và định kiến giới là một thực tế không thể phủ nhận nhưng lại rất ít được nhận thức và đánh giá đầy đủ.

Phụ nữ là một trong các nhóm yếu thế mà iSEE quan tâm và hiện đang phải chịu sự phân biệt đối xử dựa trên giới ở nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Lao động và việc làm là một lĩnh vực quan trọng, chiếm một khoảng thời gian lớn trong cuộc đời một người phụ nữ, cũng như mang lại thu nhập cho phụ nữ, góp phần cải thiện địa vị của họ.

Xả hội học là một khoa học nghiên cứu về xã hội bằng cách điều tra thực nghiệm (empirical investigations) và phân tích có tính thẩm định (critical analysis) để mở mang sự hiểu biết về những hoạt động liên quan đến con người trong xã hội.

Ở bài viết này chúng tôi chỉ xin trình bày quan niệm của xã hội về nội trợ gia đình và ảnh hưởng của phương tiện nội trợ hiện đại đối với người phụ nữ trong gia đình.

Công nghiệp hoá và đô thị hoá với đặc trưng là nhịp độ thay đổi nhanh và cạnh tranh lớn luôn gây ra các loại áp lực đối với phụ nữ: trong cuộc đua tranh với nam giới, phụ nữ có xu hướng khó tìm việc làm tốt, dễ mất việc làm, chậm được đề bạt, thăng tiến.

Pages