Giới và xã hội

Trung tâm Giới và Xã hội Trường Đại học Hoa Sen giới thiệu đề cương môn Giới và Phát triển tại Việt Nam.

mung hay lo

Những năm gần đây, chúng ta thường thấy những nhà giáo, nhà nghiên cứu lên tiếng trên báo chí về tình trạng học sinh ngày nay không còn yêu thích văn học Việt Nam nữa, thậm chí tiếng Việt nói chung cũng bị giới trẻ bóp méo đi bằng một thứ chính tả lai tạo, không ra tiếng Pháp, tiếng Anh cũng chẳng phải tiếng Hoa.

Ngày 19 tháng ba năm 1911, hơn một triệu người, hầu hết là phụ nữ ở bốn nước châu Âu (Đức, Áo, Thụy sĩ và Đan mạch) đã “xuống đường” tại nhiều thành phố lớn nhỏ đòi quyền được đi học, đi làm, đi bầu, được giữ chức vụ trong chính quyền, và chống đối lại những đạo luật kỳ thị phụ nữ.

Nhiều người trong giới truyền thông sẽ ngạc nhiên vì những điều tưởng như rất thiện ý của họ đôi khi lại gây ra tác dụng ngược; hoặc là “tinh thần” bất bình đẳng giới đã lặn sâu trong cộng đồng đến mức các nhà báo cũng góp tay cổ vũ cho việc ‘trọng nam khinh nữ”.

Quan điểm giới mới được du nhập vào Việt Nam nhưng đã có tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chỉ số bình đẳng giới (GEI) là một chỉ số mới được Social Watch (Tổ chức phi chính phủ quốc tế về giám sát việc thực hiện các vấn đề xã hội) xây dựng vào năm 2004 nhằm đo lường một cách chính xác mức độ bình đẳng giới của một quốc gia. GEI là trung bình số học của bình đẳng giới trong 3 lĩnh vực giáo dục, kinh tế và tham chính.

binh dang gioi dong nghia voi thinh vuong va tang truong kinh te

Bình đẳng nam nữ là mục tiêu công bằng và đúng đắn và, theo Liên Hợp Quốc, đó còn là yếu tố căn bản để đảm bảo quản trị tốt, xoá đói giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế ở Việt Nam

Trong chế độ thực dân phong kiến, phụ nữ cùng nhân dân lao động cả nước sống trong tăm tối bị áp bức bất công, chịu nhiều thiệt thòi, không được bảo vệ dưới bất kỳ hình thức nào.

con duong toi binh dang gioi

Trong lịch sử đấu tranh cho việc thực hiện quyền bình đẳng giới trên thế giới trong vài thập kỉ qua, có 3 mốc lớn cơ bản

Pages