Nghiên cứu - Hội thảo

(Tài liệu được thực hiện nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2009)

Dịch từ nguyên tác « Les hommes sont l’avenir de l’égalité professionnelle », tháng 3/2009, của Trung tâm Quan sát trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ORSE (Observatoire sur la Responsabilité sociétale des Entreprises), với sự cho phép của ORSE.

Các tác giả: Thanh-Dam Truong, Des Gasper, và Jeff Handmaker

Lời giới thiệu của Trung tâm nghiên cứu Giới và Xã hội:

Dưới đây là đoạn đầu của Chương 1 của quyển sách nhan đề: “Migration, Gender and Social Justice”, Perspectives on Human Insecurity, hiệu đính bởi: Thanh-Dam Truong, Des Gasper, Jeff Handmaker và Sylvia I. Bergh. Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace-Vol. 9. Series Editor: Hans Günter Brauch. Nhà xuất bản Springer - Open. 2014.

Chương này tóm tắt và giới thiệu các chương còn lại của quyển sách. Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc bản dịch tiếng Việt. 

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Khoa Xã hội học-Công tác Xã hội-Đông Nam Á học thuộc trường Đại học Mở - TP.HCM, đã tổ chức một hội thảo vào ngày 9/10/2014. Đó là một buổi trao đổi học thuật với chủ đề “Hiện tượng di cư và vấn đề di dân dưới góc nhìn xã hội học” do hai diễn giả là Ths. Phạm Như Hồ và TS. Nguyễn Bảo Thanh Nghi cùng trình bày.

Bài nghiên cứu đặt trọng tâm vào việc thu thập những lời chứng của các thế hệ cựu nữ sinh học tại hai trường Áo Tím (ở Sài Gòn) và Đồng Khánh (ở Huế) trong khoảng thời gian từ 1920 đến 1945, nhằm tìm hiểu những hồi ức và suy nghĩ của người học về quá trình trưởng thành của nữ sinh trong nền giáo dục Pháp – Việt. 

Trung tâm nghiên cứu Giới và Xã hội Trường Đại học Hoa Sen tóm tắt các tham luận tại hội thảo: “Báo cáo kết quả nghiên cứu Giới và Xã hội” tổ chức vào ngày 28/08/2014 vừa qua tại Trường Đại học Hoa Sen.

Ngày 21 tháng 05 năm 2014, Trung tâm Nghiên cứu Giới và Xã hội- trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức buổi hội thảo mang tên "Bình đẳng giới ở Thụy Điển" với diễn giả là của Cô Märian Linnéa Nordqvist. 

 

Buổi tọa đàm với nhan đề như trên đã được tổ chức tại trường Đại học Hoa Sen vào ngày 25/04/2014, với 70 người tham dự là giảng viên các trường đại học, chuyên gia các cơ quan/ trung tâm nghiên cứu và sinh viên nhiều trường đại học tại TP.HCM.

Ngày 11/4, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Ban Tu thư Trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức buổi tọa đàm về đề tài: “Những vấn đề phát triển kinh tế Việt Nam nhìn từ bên ngoài” do GS. Phạm Văn Thuyết trình bày.

Vấn đề mà bài báo này đề cập bao gồm hai khía cạnh. Là một nhà nghiên cứu hóa học, vật lý, nghề nghiệp của Irène Joliot-Curie được xem là nghề nghiệp của đàn ông, nhưng bà lại tự cho mình là một nhà  nữ quyền.

  • Thời gian: Thứ Ba ngày 24/12/2013 ( 8:00-11:30)
  • Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Quận I, TPHCM
  • Đối tượng tham dự: Đại diện  các Tổ chức, Cơ quan quản lý, Hiệp hội , Doanh nghiệp….