Tin tức

Ngày 28 tháng 6 hàng năm vẫn được Nhà nước ta coi là ngày gia đình Việt Nam. Năm 2013, lại được Thủ tướng Chính phủ ta đồng ý tôn vinh là năm gia đình Việt Nam và chỉ đạo tổ chức các hoạt động xây dựng gia đình Việt Nam. Đó là việc làm rất đúng đắn.

 

Ngày 30 và 31 tháng 6, năm 2013, Trường Đại học An Giang tổ chức Hội thảo Quốc tế về Công Tác Xã Hội và Sức Khỏe Cộng Đồng. GS Susan Newfield (trường Đại học Y) và GS Neal Newfield (trường Công Tác Xã Hội) thuộc Viện Đại học West Virginia đã trình bày về các quan điểm hệ thống trong liệu pháp gia đình, cụ thể là, những nguyên tắc cốt lõi trong liệu pháp gia đình và làm thế nào giúp các cặp vợ chồng và gia đình tăng khả năng giải quyết vấn đề. 

Năm 2009, Trung tâm Tiến Bộ Hoa Kỳ (Center for American Progress) đã xuất bản Bản báo cáo Shriver: Quốc gia của Phụ nữ Làm thay đổi Mọi sự (The Shriver Report: A Woman’s Nation Changes Everything), trong đó có một chương mang tiêu đề “Trụ cột Mới của Kinh tế Gia đình” (“The New Breadwinners”). 

Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp quan trọng nhất đối với con người. Ngôn ngữ không chỉ phản ánh thực tế của xã hội, mà còn có chức năng khác nhau để củng cố và duy trì sự tồn tại xã hội. 

Tổng thống Barack Obama đã phát biểu  tại buổi Họp mặt Liên bang Tháng Giêng 2013 rằng Hoa Kỳ có thể sẽ gia nhập với các đồng minh để “xóa bỏ” nạn nghèo đói cùng cực trong “hai thập kỷ tới” bằng cách liên kết nhiều người hơn vào nền kinh tế toàn cầu và tăng quyền lực cho phụ nữ. 

Báo cáo nghiên cứu định tính nhằm tìm hiểu sâu hơn về tình trạng tăng tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam

Vụ việc một nạn nhân bị băng đảng ở Delhi, Ấn Độ hiếp dâm đã gây ra một cuộc cách mạng xã hội – Tác giả nhấn mạnh tất cả chúng ta cần phải duy trì, đào sâu, và mở rộng cuộc cách mạng này. 

Mời bạn hãy đọc và ký tên vào lới tuyên bố do các nhà nữ quyền trẻ trên khắp thế giới, trong đó gồm có các cô Charlotte Soulary và Rishita Nandagiri, soạn thảo nhằm lên án nạn hiếp dâm và tất cả các hình thức bạo hành đối với phụ nữ ở khắp nơi trên thế giới.

Vào thập niên 1930, thế giới rơi vào cuộc Đại Khủng Hoảng kinh tế. Cuộc khủng hoảng này đã bộc lộ rõ yếu kém của chính quyền thực dân Pháp vì không có khả năng để cung cấp các dịch vụ phúc lợi cho đối tượng gặp khó khăn ở Đông Dương.

Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) dùng từ “bạo lực giới” (gendered violence) vì đa số nạn nhân là phụ nữ và đa số người sử dụng bạo lực là nam giớigần gũi, thân thiết với nạn nhân.