Tư liệu chung

Một công trình nghiên cứu quan trọng và tiên phong về lịch sử giới tính và vai trò của phụ nữ Việt Nam

Xen lẫn bằng những câu chuyện mang đặc điểm văn chương và nhân chủng học, bài viết này khám phá mối quan hệ tương hỗ giữa nỗi đau và hành vi của cá nhân.