Sự kiện - Hội thảo
  • Thời gian: Sáng thứ Sáu, ngày 15/03/2013 (từ 8h30 đến 11h30)
  • Địa điểm: Phòng 103-104 trường Đại học Hoa Sen – Số 93 Cao Thắng, Quận 3, TP.HCM
  • Đăng ký tham dự: Trước 12h00 ngày 14/03/2013.

Thời gian: 27/02/2013 (từ 14h00 đến 16h00)
Địa điểm: Phòng  103-104 trường Đại học Hoa Sen – Số 93 Cao Thắng, Quận 3, TP.HCM
Hạn chót đăng ký: trước 16h00 ngày 26/02/2013

Địa điểm: Phòng 802, Cơ sở 93 Cao Thắng, Q.3, TP.HCM
Thời gian: Từ 9g  đến 11g30  ngày thứ tư, 09/01/2013

Thời gian: 8g30-11g, Chủ nhật 9/12/2012
Địa điểm: Hội trường công ty CP Sách & Thiết bị trường học, 223 Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.5, TP.HCM

Thời gian: 15/11/2012 (từ 08h15 đến 12h00)
Địa điểm: Trường Đại học Hoa Sen – Số 93 Cao Thắng, Quận 3, TP.HCM
Hạn chót đăng ký: trước 10h00 ngày 14/11/2012

Thời gian: 8h30 - 11h00, 21/10/2012
Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sách & Thiết bị Trường học

Thời gian: 16/11/2012 (từ 08h15 đến 12h00)
Địa điểm: Trường Đại học Hoa Sen – Số 93 Cao Thắng, Quận 3, TP.HCM
Hạn chót đăng ký: trước 17h00 ngày 12/11/2012

Thời gian: 3 buổi - 25/10, 15/11, và 11/12 (13:30 – 17:00)
Hạn chót: trước 23g, ngày 21/10/2012

Thời gian: 08h30 – 11h30 ngày 25/09/2012
Đăng ký trước ngày 21/09/2012

Thời gian: 18h00-20h00 ngày 8/9/2012

Hạn chót đăng ký: 17h00 ngày 7/9/2012