Số 25
Tháng 9 Năm 2016

TIN HOẠT ĐỘNG

Hội thảo “Báo cáo các kết quả nghiên cứu về Giới và Xã hội” lần thứ 3

Từ hội thảo “Báo cáo các kết quả nghiên cứu về Giới và Xã hội” lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 8/2014 đến nay, Trung tâm nghiên cứu Giới và Xã hội (GAS) - Trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức được ba lần hội thảo trọn một ngày để các nhà nghiên cứu điểm lại những đề tài đã thực hiện về  lịch sử, văn học, các vấn đề xã hội với quan điểm nữ quyền và bình đẳng giới.

Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng: nghiên cứu và truyền thông thay đổi hành vi – Ngành thực phẩm chế biến

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Tăng cường hỗ trợ bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng: nghiên cứu và truyền thông thay đổi hành vi – Trường hợp Ngành thực phẩm chế biến”, Viện Khoa học xã hội Vùng Nam bộ (SISS) vừa tổ chức một buổi hội thảo công bố kết quả nghiên cứu sơ bộ về chủ đề này vào ngày 30/08/2016.

Nghiên cứu về người cao tuổi tại TP.HCM

Viện nghiên cứu Phát triển TP.HCM (HIDS) vừa tổ chức một hội thảo khoa học về “Xây dựng hệ thống cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại TP.HCM – Thực trạng và giải pháp” vào ngày 05/09/2016 vừa qua.

Lớp tập huấn “Hướng dẫn làm việc với nam giới gây bạo lực”

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cùng phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức lớp tập huấn thí điểm tài liệu hướng dẫn làm việc với nam giới gây bạo lực. Lớp tập huấn này được diễn ra trong bốn ngày, từ ngày 01/08 đến ngày 04/08/2016 tại TP.HCM.

Ý KIẾN

Tôi chỉ có chữ "thiệt"

Chữ "thật" được người Nam bộ nói thành "thiệt" và đó cũng là phương châm sống, làm việc và cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đổi mới giáo dục của cô Bùi Trân Phượng - Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen TP.HCM. Tuy nhiên, hầu hết người thân, bạn bè và rất nhiều đồng nghiệp tin rằng, cô không chỉ "sống thiệt" mà còn chịu nhiều "thiệt thòi" bởi trót yêu nghề.

BÀI ĐỌC

Cách quản lý và quyền kiểm soát chi tiêu trong gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu được tiến hành để tìm hiểu rõ hơn về cách nam và nữ quản lý và quyền kiểm soát chi tiêu trong gia đình ở các quận nội thành và quận/ huyện vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu xem xét đã có thay đổi gì do các chính sách về bình đẳng giới được nhà nước áp dụng kể từ giữa những năm 1990. Chúng tôi cũng phân tích xem việc quản lý và quyền kiểm soát chi tiêu trong gia đình có góp phần vào bình đẳng giới ở mức độ cao hay không, thông qua những gì nhận thấy từ việc hội nhập tài chính (tài chính toàn diện) tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

TƯ LIỆU

Hội nhập xã hội của nữ di cư người Khmer ở Bình Dương

Dựa trên nghiên cứu trường hợp 05 phụ nữ là người Khmer di dân từ Trà Vinh lên Bình Dương, thông qua những lát cắt về “câu chuyện cuộc đời” của họ dưới quan niệm về hội nhập xã hội. Những phân tích diễn ngôn của bài viết đã đề cập đến quá trình hội nhập vào không gian sống và không gian tại nơi làm việc. Dữ liệu của nghiên cứu này dựa trên những nhật ký điền dã của tác giả từ tháng 4/2015 đến tháng 4/2016. Bài viết cho thấy sự thiếu vắng về những nguồn vốn xã hội như trình độ học vấn, sức khỏe và giao tiếp là những khó khăn trong quá trình hội nhập vào cuộc sống mới. 

Sự thay đổi vai trò giới trong trong gia đình của người Raglai dưới tác động của di dân - Điển cứu tại xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Việc ra quyết định các vấn đề của gia đình ở đồng bằng sông Cửu Long trong mối quan hệ giới

Nghiên cứu về quyền ra quyết định các vấn đề của gia đình không phải là chủ đề mới trong xã hội học. Các nhà xã hội học thường có khuynh hướng xem “việc ra quyết định các vấn đề của gia đình” (cùng với phân công lao động) là một chỉ báo để đo lường mức độ bình đẳng giữa chồng và vợ trong gia đình. Nhưng theo chúng tôi, từ cách tiếp cận nhân học, để chỉ báo này phản ánh đúng bản chất của vấn đề bất bình đẳng cần quan tâm đến tính chất của từng sự việc trong gia đình, trình độ học vấn, thu nhập và bối cảnh của từng gia đình.

Vấn đề nữ quyền trên báo chí ở đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975

Ở đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975, những hoạt động liên quan đến vấn đề nữ quyền trong lĩnh vực báo chí diễn ra khá sôi nổi, tạo nên sự thay đổi và phát triển mạnh về chất lượng và khuynh hướng so với giai đoạn đầu thế kỷ XX. Dựa trên những khảo sát về mặt tư liệu (bao gồm các tờ báo, tạp chí chuyên về phụ nữ, về văn học nghệ thuật và báo, tạp chí tổng hợp ở đô thị miền Nam giai đoạn 1954- 1975), bài viết tổng thuật, nhận định và phân tích vấn đề nữ quyền với những biểu hiện, tính chất và khuynh hướng phát triển của hệ ý thức này trong đời sống đô thị miền Nam lúc bấy giờ.

Vai trò của phụ nữ trong bảo vệ tài nguyên môi trường và phát triển bền vững khu vực ven biển tỉnh Quảng Ngãi

Các nghiên cứu trước đây trên thế giới đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa phụ nữ và môi trường. Phụ nữ vừa là nhân tố chính tác động đến môi trường, vừa là tác nhân chịu ảnh hưởng đầu tiên và trực tiếp từ môi trường. Bởi sự liên hệ mật thiết đó, phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên, môi trường khu vực họ sinh sống.

Quyền quyết định của phụ nữ về các khoản chi tiêu trong gia đình

Bài viết sử dụng hai nguồn số liệu: “Điều tra về nhận thức và thái độ về gia đình” (2010) và “Khảo sát về sức khỏe, mối quan hệ gia đình và cuộc sống của người phụ nữ” (2012), để so sánh tương quan giữa vợ và chồng trong quyền quyết định chi tiêu trong gia đình.