Thông tin

Tại nhiều quốc gia đang phát triển, việc tránh thai và kế hoạch hóa gia đình là những vấn đề nhạy cảm. Nhưng điều gì đang xảy ra khi người dân ở cộng đồng tự đòi hỏi điều này cho chính họ? 

Vào ngày 10/02/2017, Hội Nữ trí thức TP.HCM đã tổ chức họp mặt đầu năm và sơ kết hoạt động năm 2016

Theo Liên hợp quốc, số liệu thống kê giới là số liệu thống kê phản ánh sự khác biệt và bất bình đẳng giới trong các lĩnh vực cuộc sống (UN, 2006)

Đứng trước nguy cơ mất đi môi trường sống lành mạnh, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới TP.HCM phối hợp cùng tổ chức UN Women (Cơ quan của Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ) tổ chức hội thảo tham vấn về Chương trình can thiệp thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái tại TP.HCM

Trước thực trạng việc triển khai mô hình CTXH tại bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, sáng ngày 26/11/2016 vừa qua, Khoa Công tác xã hội trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức buổi hội thảo khoa học “Công tác xã hội trong bệnh viện - Những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hành”

SỐ 26Tháng 12 Năm 2016