Tư liệu

Qua bài viết tác giả muốn trình bày những thay đổi vai trò phụ nữ trong quá trình đô thị hóa của khu vực ven đô và những mâu thuẩn gia đình do những thay đổi mang lại. Vai trò phụ nữ thể hiện cụ thể ở vai trò quyết định, vai trò nội trợ, chăm sóc con cái và gia đình cùng với xu hướng độc lập của người phụ nữ trong xã hội chuyển đổi từ nông thôn lên đô thị.

Tham luận này tập trung phân tích sự kế thừa này tại trường Nữ Trung học Đồng Khánh Huế. Ngoài ưu điểm nổi bật của chương trình Hoàng Xuân Hãn về tính khoa học và dân tộc, nữ sinh Đồng Khánh đã kế thừa tinh thần bình đẳng với nam giới trong học tập.

Phụ nữ là một trong các nhóm yếu thế mà iSEE quan tâm và hiện đang phải chịu sự phân biệt đối xử dựa trên giới ở nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Lao động và việc làm là một lĩnh vực quan trọng, chiếm một khoảng thời gian lớn trong cuộc đời một người phụ nữ, cũng như mang lại thu nhập cho phụ nữ, góp phần cải thiện địa vị của họ.

Ở bài viết này chúng tôi chỉ xin trình bày quan niệm của xã hội về nội trợ gia đình và ảnh hưởng của phương tiện nội trợ hiện đại đối với người phụ nữ trong gia đình.

Công nghiệp hoá và đô thị hoá với đặc trưng là nhịp độ thay đổi nhanh và cạnh tranh lớn luôn gây ra các loại áp lực đối với phụ nữ: trong cuộc đua tranh với nam giới, phụ nữ có xu hướng khó tìm việc làm tốt, dễ mất việc làm, chậm được đề bạt, thăng tiến.

Nghiên cứu này nhằm thu thập các ý kiến, suy nghĩ, các vấn đề và  nhu cầu khác nhau của công chức, viên chức về vấn đề giới và hòa nhập giới để đưa ra những khuyến nghị về các hoạt động liên quan đến giới cho Dự án CCHC và cho Bộ NN & PTNT.

Đề tài “Phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý cấp xã/phường ở Hà Tĩnh hiện nay: Thực trạng và giải pháp” được thực hiện tại huyện Hương Sơn và TP Hà Tĩnh. có 372 người tham gia khảo sát (nam: 51,2% và nữ: 48,8%) trong độ tuổi 18-65.  30,9% cán bộ có trình độ trung học phổ thông, 42,2% có trình độ trung cấp/cao đẳng, và 22,8% có trình độ đại học/trên đại học.

Khi một cách nhìn, một thái độ hay hành vi của cá nhân, nhóm xã hội được định hình từ trước (theo hướng tích cực hay tiêu cực) và phản ánh đối tượng không đúng sự thật thì đều là những biểu hiện khác nhau của định kiến

Những ý kiến được đưa ra trong báo cáo này là ý kiến của các tác giả và không nhất thiết phản ảnh những quan điểm của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, Tổ chức Di cư Quốc tế hay của Cơ quan Chính phủ Việt Nam nào...

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Chương trình Chung về Bình đẳng giới, do Chính phủ Việt Nam và Liên hiệp quốc đồng thực hiện