Phụ nữ và chiến tranh
chan dung me Viet Nam anh hung

Với mong muốn “tri ân và trả ơn đời”, họa sĩ Đặng Ái Việt với chiếc Chaly bé nhỏ đã vượt qua lộ trình hơn 8.000 cây số, khắp ba miền Bắc, Trung, Nam…để ký họa hàng trăm chân dung bà mẹ Việt Nam anh hùng.